Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri príležitosti svojho 25. výročia zmenila svoju korporátnu identitu. 

Jednou z hlavných zmien je zmena názvu spoločnosti – HTC Holding a.s., sa od roku 2018 mení na HTC INVESTMENTS a.s. HTC tak reflektuje premenu lokálnej spoločnosti, založenej v roku 1992, na investičného hráča s aktivitami vo viacerých krajinách Európy, ale tiež v Severnej Amerike, Indii a Číne. Do zmeny názvu sa premietli i dlhodobo budované atribúty firmy – otvorenosť, dôvera a profesionalita (Honesty, Trust, Competence).

 „Tieto hodnoty sme prijali za svoje natoľko, že sa stali súčasťou nášho nového názvu. Vďaka dlhoročným skúsenostiam celého manažmentu vytvárame investičné a strategické riešenia, ktoré umožňujú prehodnotiť investičné zámery v našich sektoroch, optimalizovať vnútorné procesy a reagovať tak na meniace sa trendy a možnosti rozvoja “ hovorí o motívoch zmien Martin Blaškovič, predseda predstavenstva HTC INVESTMENTS.

Súčasťou novej korporátnej identity je aj nová webová stránka www.htc-investments.com a nové logo spoločnosti. To spolu s novým claimom „MOVING FORWARD TOGETHER“ lepšie vystihuje posun ku globálnej investičnej spoločnosti. Tento rebranding nie je samoúčelným prostriedkom zaujať, ale dômyselným krokom na posilnenie identity značky a vyslanie signálu obchodným partnerom, že investičná skupina HTC INVESTMENTS je pripravená čeliť novým výzvam.

 

Portfólio sektorov HTC

Bilancia ostatných 25 rokov je pre spoločnosť HTC INVESTMENTS v sumáre  pozitívna. Jej aktivity sa postupne rozšírili na výrobné a výskumno-vývojové činnosti produktov pre rôzne aplikácie v strojárstve, poľnohospodárstve,v automobilovom, železničnom, textilnom, energetickom a aj v leteckom priemysle. Aktuálne skupina pôsobív týchto sektoroch: Agro, Bearings, Real Estate, Engineering. Najúspešnejšími (a zároveň s najväčším podielom na portfóliu skupiny) sú Agro a Bearings – vďaka úspešným spoločnostiam ZETOR TRACTORS, a.s, a KINEX BEARINGS, a.s.

 

ZETOR expanduje do Ruska a ďalšie trhy

Spoločnosti HTC INVESTMENTS sa podarilo nadviazať na úspešnú viac ako 70-ročnú tradíciu značky ZETOR. Po investičnom vstupe HTC do ZETOR-u v roku 2002 zvýšila firma počet modelových radov z dvoch na šesť (s výkonom od 40 do 160 koní) a spoluprácou so svetoznámym dizajnérskym štúdiom Pininfarina otvorila budúci dizajnový smer značky ZETOR.

Spoločnosť ZETOR TRACTORS so sídlom v Brneneustále napreduje a v súčasnosti je zastúpená šiestimi pobočkami vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, Poľsku, Severnej Amerike a Indii. V roku 2017 rozšírila spoločnosť svoje pôsobenie v ďalších krajinách sveta, aktuálne má svoje zastúpenie vo viac ako 50 krajinách. Spoločnosť do budúcnosti plánuje pokračovať v expanzii na nové zahraničné trhy. Svoju pozornosť už teraz upína najmä na Austráliu a Nový Zéland, východnú Afriku či Blízky východ.

Z celkovej produkcie traktorov a poľnohospodárskych strojov tejto značky ide až 85% na export. V minulom roku sa spoločnosti podarilo uzavrieť významnú objednávku  na ruskom trhu, čo pre značku ZETOR predstavuje zásadný úspech. V rozmedzí rokov 2018 - 2022 má do tejto krajiny dodať až 6 tisíc modelových sád traktorov. „Vstupom na ruský trh si sľubujeme posilnenie pozície značky ZETOR  na ruskom trhu. Teší nás, že náš partner je s našimi produktmi a službami spokojný a vzájomne nachádzame aj naďalej priestor pre prehlbovanie spolupráce," komentoval expanziu na ruský trh Marian Lipovský,  výkonný riaditeľ ZETOR TRACTORS.

 

KINEX – globálna špička vo výrobe ložísk

Ďalšou úspešnou značkou v portfóliu HTC je spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. Tá patrí v súčasnosti medzi špičku svetových dodávateľov špeciálnych ložísk, a to predovšetkým v textilnom či železničnom segmente. „V súčasnosti sa snažíme v oblasti vedy a výskumu posunúť vpred, trendy implementovať do portfólia a prispôsobiť tomu aj svoju obchodno-technickú politiku. Svojim zákazníkom poskytujeme technickú podporu v oblasti montáže, údržby a technických konzultácií. V roku 2017 sa nám  napríklad v segmente železníc podarilo zrealizovať niekoľko projektov s významnými  výrobcami dvojkolí, podvozkov a ich  príslušenstva v Ruskej federácii, Ukrajine, Číne, Turecku či Iráne,“ hovorí o úspešných zákazkach minulého roka Igor Kováč, generálny riaditeľ KINEX BEARINGS. V roku 2017 svoju produkciu spoločnosť prezentovala na medzinárodných výstavách ako Czech Raildays 2017, IAA Frankfurt 2017 a TRAKO 2017. Účasť na týchto akciách mala pre spoločnosť veľký význam z hľadiska rozvoja jej obchodných kontaktov v celoeurópskom meradle.

 

Orientácia na HIGH TECHNOLOGY

Vstupom do sektora ENGINEERING si HTC INVESTMENTS plní sny orientovať sa na HIGH TECH, či už v základnom, alebo aplikovanom priemyselnom know-how.

„Budúcnosť investičnej spoločnosti HTC INVESTMENTS je v symbióze so skúmaním trendov v našich sektoroch a ostatných významných vývojových trendov a prvkov komplexného reťazca tvorby hodnoty, akými sú napríklad logistika, zamestnanci, dodávatelia či zákazníci. Musíme ju vnímať komplexne, v spojení s budúcimi zmenami celej spoločnosti, so zmenami nových technológií, inováciami vo finančných službách či novými trendmi v sociálnom systéme. 25. výročie je pre nás obdobím veľkých zmien, expanzie, ale i prehodnotenia strategických rozhodnutí, získavania skúseností. Sme pripravení na nové výzvy a budúcnosť na minimálne ďalších 25 a viac,“ predstavuje víziu investičnej skupiny Martin Blaškovič.