Médiá a Novinky

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
Oznam o zlúčení podnikov

Oznam o zlúčení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, že 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

 

Clean Advantage

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitými míľnikmi. Niekoľko desiatok rokov skúseností s konštrukciou a výrobou valivých ložísk sa v dnešnej dobe odzrkadľuje v postavení našej spoločnosti na popredných miestach výrobcov a distribútorov týchto produktov, s dosahom po celom svete. Počas rokov, ktoré spoločnosti pribúdali, a nebolo ich málo, naša spoločnosť prešla viacerými dôležitými okamihmi. Rok 2018 nám všetkým prináša príležitosť pripomenúť si niekoľko dôležitých momentov pre našu spoločnosť v podobe jej okrúhlych výročí.

Rok 1948 – Ako prvý si pripomenieme jeden z najdôležitejších momentov pre našu spoločnosť, ktorý sa stal na jeseň v roku 1948. Je to už neuveriteľných 70 rokov od momentu kedy sa uskutočnil slávnostný výkop a začala výstavba závodu na výrobu valivých ložísk v Kysuckom Novom Meste. Tento významný moment našej histórie prispel k výrobe prvého guľkového ložiska na Slovensku s označením 6204 už o dva roky neskôr, v roku 1950.

Rok 1953 - Rozšírenie spoločnosti o výrobný závod v Kysuckom Novom Meste zároveň obohatilo naše možnosti rozvíjať rôznorodosť nášho sortimentu. Päť rokov po položení základov sa nám rozšíril výrobný program závodu v Kysuckom Novom Meste aj o jednoradové valčekové ložiská. Naša spoločnosť sa vďaka tomu pred 65 rokmi dostala do strojársky silnej pozície, kedy jej portfólio obsahovalo guľkové a zároveň aj valčekové ložiská.

Rok 1958 – Nový sortiment však nebol jedinou pamätnou udalosťou spoločnosti týkajúcej sa založeného závodu v Kysuckom Novom Meste. V roku 1958, datujúc sa desať rokov po založení závodu a päť rokov po začiatku výroby jednoradových valčekových ložísk, sa v areáli závodu zriadila samostatná výskumno–vývojová základňa. Je tomu tak už 60 rokov od prvých inovačných projektov našej spoločnosti uskutočnených v závode v Kysuckom Novom Meste.

Rok 1968 – O niekoľko rokov neskôr sa sortiment opäť rozšíril o nové produkty. Bolo to presne vo štvrtom kvartáli roku 1968 keď sa vo výrobnom závode v Bytči začal vyrábať prvý typ špeciálneho dvojradového guľkového ložiska pre textilný dopriadací bezvretenový stroj. Po rokoch úspešného vývoja ložísk v tejto oblasti a s terajším rozhodujúcim postavením na trhu dnes už môžeme hovoriť o 50 ročnej skúsenosti s výrobou špeciálnych ložísk pre aplikácie textilného priemyslu.

Rok 1978 – Posledný míľnik, ktorý si v tomto roku pripomíname, je zároveň aj najmladší. Rok 1978 bol pre nás významným svojím prepojením so začiatkom výroby špeciálnych ložísk pre vodné čerpadlá spaľovacích motorov do automobilov. V súčasnosti tvoria naše portfólio pre tento segment rôznorodé technologické možnosti, avšak prvé naše výrobky pre tieto aplikácie boli pred 40 rokmi špeciálne dvojradové ložiská, vyrábané v závode v Bytči.

Vďaka roku 2018 si prostredníctvom týchto momentov môžeme zaspomínať na rozhodujúce udalosti v budovaní tradície našej spoločnosti. Spomínajme tak spolu na roky úspechov a rozvoja našej spoločnosti a doprajme si rovnako pestrú budúcnosť.