Médiá a Novinky

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
Letné textilné výstavy

Letné textilné výstavy

Tohto roku sa spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. zúčastnila dvoch veľtrhov zameraných na textilné a odevné technológie. Prvá výstav ...

Czech Raildays 2019

Czech Raildays 2019

  Už po 20–ty krát sa uskutočnila najvýznamnejšia výstava v Strednej Európe, ktorá je venovaná výrobkom a& ...

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Návšteva distribútorov KINEX v Indii

Indický trh je z pohľadu spoločnosti KINEX BEARINGS veľmi dôležitý a perspektívny. Historicky v Indii mali ložiská z býva ...

INNOTRANS 2018

INNOTRANS 2018

  S príchodom roku 2018 sa mohli všetci odborníci a nadšenci pre železničný priemysel opäť tešiť na najvýznamnej&s ...

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Upevnenie pozície KINEX na Ruskom trhu

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. sa stala od júla 2018 akcionárom spoločnosti KINEX-RUS so sídlom v Moskve, ktorá je výhradným distrib&u ...

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

Okrúhle výročia KINEX v roku 2018

KINEX BEARINGS, a.s. ako spoločnosť, ktorá nedávno oslavovala svoju 110 ročnú tradíciu, si už historicky prešla nemálo dôležitý ...

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

HTC Holding sa mení na HTC INVESTMENTS

Bratislava, 13. február 2018 – Investičná skupina HTC Holding, a.s., mení svoju komunikačnú pozíciu na globálnom trhu a pri pr&ia ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Výskum a vývoj je zabezpečovaný vlastným vysokokvalifikovaným kolektívom vývojových pracovníkov v úzkej spolupráci so zákazníkmi a externými partnermi. Inovácia výrobkov je založená na vlastných dlhoročných skúsenostiach a vedomostiach zamestnancov a spolupráci s univerzitami. Taktiež sú do všetkých výrobkov aplikované najnovšie poznatky z materiálového inžinierstva a vlastného know-how z oblasti tepelného spracovania a obrábania kovov.


V materiálovej oblasti sa vývoj zaoberá aplikáciou:

 • nových ložiskových materiálov
 • nových typov materiálov plastových klietok
 • technickej keramiky
 • valivých teliesok
 • povlakovaných materiálov
 • špeciálnych mazív a tribológie
 • znižovaním trenia a energetických strát v eko-dizajne nových výrobkoch 
   

Testovanie a skúšobníctvo

Technické zdroje na skúšanie špeciálnych ložísk

Na skúšanie ložísk je vybudované skúšobné laboratórium ložísk vybavené skúšobnými zariadeniami na overovanie životnosti metódami podľa renomovaných výrobcov automobilov.
Na špeciálne skúšky sú používané jednoúčelové skúšobné zariadenia konštruované špeciálne pre daný typ skúšky.

stend na určovanie životnosti ložísk Fordovou skúškou   

Technické zdroje na skúšanie jednoradových ložísk

 • skúšky ZDÚ katalógových ložísk v rozsahu Ø d = 15 - 130 mm, Ø D = 16 - 250 mm
 • skúšky ZFO katalógových ložísk v rozsahu ø d = 25 - 45 mm, ø D = 68 - 120 mm
 • funkčné skúšky katalógových ložísk v rozsahu ø d = 25 - 85 mm, ø D = 47 - 130 mm
 • skúšky životnosti ložísk pre koľajové vozidlá ø d = 120 - 130 mm, ø D = 240 - 250 mm
 • hodnotenie úrovne vibrácií ložísk od ø d = 10 - 100 mm, ø D = 10 - 160 mm    

 

Rozbor materiálu

Na metalografické rozbory je využívaná špičková technika od svetových dodávateľov (spektrálna analýza, mikrotvrdometria, vyšetrovanie štruktúr).