Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Pri návrhu a úspešnej realizácií Vašich projektov sa často stretávate z nedostatkom znalostí a potrebou konzultácií v rámci znalostí v rôznych technických oblastiach, ktoré vo Vašej spoločnosti jednoducho nemáte.

Spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. ako jeden z popredný svetových výrobcov valivých ložísk v Európe so širokým portfóliom výrobkov a dlhodobou históriou Vám podáva pomocnú ruku pri inovatívnych riešeniach konštrukcie strojov a zariadení v oblasti konštrukcie, výpočtov únosností a modelovanie zostáv časti strojov a zariadení.

Technicko – poradenské služby spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. disponujú skúsenými inžiniermi, projektovými manažérmi a dizajnérmi, ktorí svojimi znalosťami a skúsenosťami sú ochotní poskytnúť podporu v oblastiach konštrukcie ložísk, návrhu dizajnu a výpočtov ložísk, montáže a demontáže ložísk, zisťovaní príčin vypadnutia ložísk v prevádzke a poskytnúť podporu počas celého životného cyklu Vašich produktov.

Technicko-poradenské služby spoločnosti KINEX BEARINGS, a.s. už pomohli mnohým našim zákazníkom pri:

  • optimalizovaní kvality a výkonnosti dizajnov
  • hľadaní hlavných príčin zlyhania ložísk a strojov
  • pri urýchlení doby uvedenia výrobku  na trh svojimi znalosťami a skúsenosťami
  • pri montáži ložísk do špeciálnych výrobkov poskytnutím užitočných informácií, pokynov a odporučením mechanických a hydraulických montážnych pomôcok a zariadení

Konštrukčno-technologické oddelenie zabezpečuje navrhovanie nových produktov a nových procesov v oblasti ložísk.

Hlavné činnosti sú:

  • výpočty statickej a dynamickej únosnosti
  • modelovanie zostáv
  • konštruovanie ložísk

Na tieto činnosti používa skúsený kolektív vývojových pracovníkov výkonnú výpočtovú techniku a špičkový software ako INVENTOR od firmy AUTODESK INVENTOR, PRO/ENGINEER a AUTOCAD.