Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Kontrola kvality tepelného spracovania:

  • kontrola dodržania požadovaného režimu tepelného spracovania
  • kontrola tvrdosti (Certifikácia NADCAP na metódu merania tvrdosti: podľa ROCKWELLA – HRC, podľa BRINELLA – HBW)
  • metalografická kontrola mikroštruktúr
  • kontrola mechanických vlastností – trhacie skúšky

 

Kontrola kvality výroby:

Pre kontrolu kvality sme dostatočne vybavený potrebnými zariadeniami, medzi ktoré patria aj:

  • súradnicový merací systém GLOBÁL od spoločnosti DEA
  • Lineárny výškomer LH 600E od spoločnosti Mitutoyo