Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Materiály:

  • kalenie prúdom plynu ocelí tr. 17 a tr. 19
  • homogenizačné žíhanie odliatkov a súčiastok z mat.: Cr - Ni ocelí, 17 - 4 PH a Ni - zliatin a špeciálnych kovových materiálov
  • rozpúšťacie žíhanie odliatkov a súčiastok Cr - Ni ocelí, 17-4 PH, Ni - zliatin a špeciálnych kovových materiálov
  • žíhanie na zníženie pnutia zvarencov z Cr – Ni ocelí 
  • vákuové spájkovanie spájkami na báze Ni, Cu, Ag

 

Názov zariadenia Označenie zariadenia Maximálne rozmery vsádzky v (mm) Maximálne hmotnosti vsádzky v (kg) Technológie TS

Vákuová pec s prúdom plynu

VSgr 70/100 Ø 700 x 1000 300
Kalenie,
Homogenizačné žíhanie,
Rozpúštacie žíhanie,
Vákuové žíhanie
Vákuová kaliaca pec
do oleja
VKQFgr 50/30/50
450 x 450 x 300
 š   x   d   x   v
90
Kalenie,
Rozpúštacie žíhanie
Vákuová popúštacia
pec
VSR 70/100 Ø 700 x 1000 300
Popustenie, Stárnutie,
Žíhanie na zníženie pnutia,
Žíhanie na mäkko
Vzduchová vozová
pec
SDO
900 x 1800 x 700
 š   x    d    x    v
600
Popustenie, Stárnutie,
Žíhanie na zníženie pnutia,
Žíhanie na mäkko
Vzduchová pec
s ventilátorom
KPO 20/6 Ø 440 x 500 90
Popúštanie súčiastok a
polotovarov po kalení do
oleja a prúdom plynu
Mraziaci box NP 400/80 VV
850 x 450 x 600
š   x   d   x   v
90
Zmrazovanie podľa
požiadaviek tech. TS