Médiá a Novinky

  1. 1
Oznam o zlúčení podnikov

Oznam o zlúčení podnikov

KINEX BEARINGS vstupuje do CK Birla Group KINEX BEARINGS, a.s. Vám s potešením oznamuje, že 15. Januára 2020 úspešne vstúpil ...

Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Účinným nástrojom na správnu identifikáciu zákazníckych požiadaviek a očakávaní, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti je zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality vo všetkých závodoch KINEX BEARINGS.