Download prospektov

 

Výber ložísk

(Rozmery v mm)
Vnútorný priemer Presne
≤ d ≤ d =
Vonkajší priemer Presne
≤ D ≤ D =
Šírka Presne
≤ B ≤ B =

Účinným nástrojom na správnu identifikáciu zákazníckych požiadaviek a očakávaní, ako aj na sledovanie a zvyšovanie miery ich spokojnosti je zavedený a certifikovaný systém manažérstva kvality vo všetkých závodoch KINEX BEARINGS.